Bezplatná online konzultácia EuroPainClinics

Bezplatná E-konzultácia

Dobrý deň!

Objednajte sa do EuroPainClinics z pohodlia Vášho domova

Objednajte sa do EuroPainClinics
z pohodlia Vášho domova

Bezplatná online konzultácia lekárom

Len 3 minúty na vyplnenie dotazníka

Liečba u nás je hradená zdravotnými poisťovňami

Online E-konzultácia EuroPainClinics Vám pomôže ľahko a bezpečne posúdiť zdravotný stav ešte pred návštevou ambulancie, čím výrazne šetrí Váš čas a náklady.

Ak sú miniinvazívne a endoskopické liečebné postupy pre Vás vhodným riešením, veľmi radi si s Vami dohodneme termín bezplatného vstupného vyšetrenia. V opačnom prípade od nás získate cennú radu, ako ďalej postupovať.

Pokračovaním súhlasíte so spracovaním údajov a VOP.
Vážime si Vašu dôveru a Vaše osobné informácie s nikým nezdieľame.

konzultácia, bolesť chrbta, bolesť kolena, bolesť ramena

Výber ambulancie

Vyberte si ambulanciu EuroPainClinics, ktorá Vám najviac vyhovuje ...

Vaša emailová adresa

E-mail slúži výhradne na oznámenie výsledku online e-konzultácie

Označenie bolesti

Označte prosím všetky miesta, kde aktuálne pociťujete bolesť

Označenie najintenzívnejšej bolesti

Označili ste viac ako 3 miesta bolesti. Označte prosím miesto najintenzívnejšej bolesti.

Anamnéza

Odpovedzte prosím na otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Žiadna

Neznesiteľná

Správa pre lekára

Popíšte prosím čo najpresnejšie Vaše zdravotné ťažkosti

Všimli sme si, že vypĺňate E-konzultáciu v inom ako slovenskom jazyku. Komunikácia na našom pracovisku prebieha iba v slovenskom jazyku. Súhlasíte preto, že následná písomná alebo osobná komunikácia s vami bude prebiehať výhradne v slovenskom jazyku. Viac informácií

Zdravotnícka dokumentácia

Priloženie dokumentácie nie je povinné, no v značnej miere napomáha pri diagnostike Vášho zdravotného stavu

Po kliknutí na tlačítko Nahrať magnetickú rezonanciu vyberte zložku DICOM z Vášho CD

Zvoľte spôsob, ktorý Vám najlepšie vyhovuje

Magnetická rezonancia, CT

Po kliknutí na tlačítko Nahrať magnetickú rezonanciu vyberte zložku DICOM z Vášho CD

Podrobný návod

Ďakujeme, Vaše MRi bolo úspešne uložené.

Dokumenty od špecialistov, lekárske správy

Máte k dispozícii aj ďalšiu zdravotnú dokumentáciu? Môžete ju jednoducho vyfotiť a priložiť k E-konzultácii.

Lekárske správy, dokumentácie

Premiestnite do tohto poľa všetky súbory zdravotnej dokumentácie

Nemáte žiadnu zdravotnícku dokumentáciu, nechcete, alebo nemôžete ju nahrať do E-konzultácie?
Nevadí – nič sa nedeje!

  • Pokračujte prosím vo vyplnení a odoslaní E-konzultácie bez priloženej zdravotníckej dokumentácie.
  • V prípade, že zdravotnícku dokumentáciu nemáte momentálne pri sebe a môžete vykonať jej doplnenie do 48 hodín, kliknite na tlačidlo „DOPLNÍM NESKOR“ a postupujte podľa uvedených inštrukcií.
Nemáte momentálne pri sebe zdravotnú dokumentáciu, ale môžete ju doplniť počas nasledujúcich 48 hodín?
  • Pokračujte prosím vo vyplnení a odoslaní Vašej E-konzultácie.
  • Po prijatí E-konzultácie do systému Vám obratom zašleme na Váš e-mail odkaz, na ktorom môžete do 48 hodín Vašu zdravotnícku dokumentáciu doplniť.
  • Po uplynutí 48 hodín bude Vaša E-konzultácia zaradená do systému na vyhodnotenie bez doplnenej dokumentácie.
  • Dodatočné doplnenie zdravotníckej dokumentácie môžete kedykoľvek zrušiť. Aj v tomto prípade bude Vaša E-konzultácia zaradená do systému na vyhodnotenie aj bez doplnenej dokumentácie.

Kontaktné informácie

Informácie slúžiace výhradne na diagnostické účely a na oznámenie výsledku E-konzultácie

Telefón slúži výhradne pre dohodnutie termínu vyšetrenia v EuroPainClinics