Bezplatná online konzultácia EuroPainClinics

Bezplatná E-konzultácia

Dobrý deň!

Objednajte sa do EuroPainClinics z pohodlia Vášho domova

Objednajte sa do EuroPainClinics
z pohodlia Vášho domova

Bezplatná online konzultácia lekárom

Len 3 minúty na vyplnenie dotazníka

Liečba u nás je hradená zdravotnými poisťovňami

Online E-konzultácia EuroPainClinics Vám pomôže ľahko a bezpečne posúdiť zdravotný stav ešte pred návštevou ambulancie, čím výrazne šetrí Váš čas a náklady.

Ak sú miniinvazívne a endoskopické liečebné postupy pre Vás vhodným riešením, veľmi radi si s Vami dohodneme termín bezplatného vstupného vyšetrenia. V opačnom prípade od nás získate cennú radu, ako ďalej postupovať.

Pokračovaním súhlasíte so spracovaním údajov.

konzultácia, bolesť chrbta, bolesť kolena, bolesť ramena

Výber ambulancie

Vyberte si ambulanciu EuroPainClinics, ktorá Vám najviac vyhovuje ...

Vaša emailová adresa

E-mail slúži výhradne na oznámenie výsledku online e-konzultácie

Označenie bolesti

Označte prosím všetky miesta, kde aktuálne pociťujete bolesť

Označenie najintenzívnejšej bolesti

Označili ste viac ako 3 miesta bolesti. Označte prosím miesto najintenzívnejšej bolesti.

Anamnéza

Odpovedzte prosím na otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Žiadna

Neznesiteľná

Správa pre lekára

Popíšte prosím čo najpresnejšie Vaše zdravotné ťažkosti

Všimli sme si, že vypĺňate E-konzultáciu v inom ako slovenskom jazyku. Komunikácia na našom pracovisku prebieha iba v slovenskom jazyku. Súhlasíte preto, že následná písomná alebo osobná komunikácia s vami bude prebiehať výhradne v slovenskom jazyku. Viac informácií

Zdravotnícka dokumentácia

Priloženie dokumentácie nie je povinné, no v značnej miere napomáha pri diagnostike Vášho zdravotného stavu

Po kliknutí na tlačítko Nahrať magnetickú rezonanciu vyberte zložku DICOM z Vášho CD

Zvoľte spôsob, ktorý Vám najlepšie vyhovuje

Magnetická rezonancia, CT

Po kliknutí na tlačítko Nahrať magnetickú rezonanciu vyberte zložku DICOM z Vášho CD

Podrobný návod

Ďakujeme, Vaše MRi bolo úspešne uložené.

Dokumenty od špecialistov, lekárske správy

Máte k dispozícii aj ďalšiu zdravotnú dokumentáciu? Môžete ju jednoducho vyfotiť a priložiť k E-konzultácii.

Lekárske správy, dokumentácie

Premiestnite do tohto poľa všetky súbory zdravotnej dokumentácie

Nemáte žiadnu zdravotnícku dokumentáciu, nechcete, alebo nemôžete ju nahrať do E-konzultácie?
Nevadí – nič sa nedeje!

  • Pokračujte prosím vo vyplnení a odoslaní E-konzultácie bez priloženej zdravotníckej dokumentácie.
  • V prípade, že zdravotnícku dokumentáciu nemáte momentálne pri sebe a môžete vykonať jej doplnenie do 48 hodín, kliknite na tlačidlo „DOPLNÍM NESKOR“ a postupujte podľa uvedených inštrukcií.
Nemáte momentálne pri sebe zdravotnú dokumentáciu, ale môžete ju doplniť počas nasledujúcich 48 hodín?
  • Pokračujte prosím vo vyplnení a odoslaní Vašej E-konzultácie.
  • Po prijatí E-konzultácie do systému Vám obratom zašleme na Váš e-mail odkaz, na ktorom môžete do 48 hodín Vašu zdravotnícku dokumentáciu doplniť.
  • Po uplynutí 48 hodín bude Vaša E-konzultácia zaradená do systému na vyhodnotenie bez doplnenej dokumentácie.
  • Dodatočné doplnenie zdravotníckej dokumentácie môžete kedykoľvek zrušiť. Aj v tomto prípade bude Vaša E-konzultácia zaradená do systému na vyhodnotenie aj bez doplnenej dokumentácie.

Kontaktné informácie

Informácie slúžiace výhradne na diagnostické účely a na oznámenie výsledku E-konzultácie

Telefón slúži výhradne pre dohodnutie termínu vyšetrenia v EuroPainClinics